ZŠ Pardubice - Studánka - Studánecký florbalový turnaj

Studánecký florbalový turnaj

Dnešním dnem skon­či­lo tří­denní klání 4. -9. tříd ve flor­bale. Dě­ku­ji všem zú­častněným za před­ve­dené výko­ny a hlavně hru, kte­rá se nes­la v du­chu fair play. Gra­tula­ce ví­t­ězům a čest po­raženým.

Výsledky:

25.1. - 6. a 7. tří­dy

1. mís­to- 7. A

2. mís­to- 7. C

3. mís­to -6. A

4. mís­to- 6.B

5. mís­to- 7.B

6. mís­to- 6.C

26.1.- 8. a 9. tří­dy

1. mís­to- 9. A

2. mís­to- 8.A

3. mís­to -9.C

4. mís­to- 8.C

5. mís­to- 9.B

6. mís­to- 8.B

27.1.- 4. tří­dy (+ dívky ze 6.A)

1. mís­to- 4.B

2. mís­to- 4.C

3. mís­to- 6.A dívky

4. mís­to- 4.A

27.1.- 5. tří­dy

1.mís­to- 5.C

2.mís­to- 5.A

3. mís­to- 5.B

Su­per­fi­nále

5.C ver­sus 4.B

2     :          1

Mgr. Filip Patlevič