ZŠ Pardubice - Studánka - Sportovní rekordy naší školy

Sportovní rekordy naší školy

Již po něko­liká­té v tom­to školním ro­ce ­mi něk­te­ří žá­ci uděl­a­li ra­dost a já přep­i­su­ji re­kor­dy. 

Lu­boš Je­línek z 9.C pře­ko­nal svůj vlast­ní re­kord ve shybech na hraz­dě. Z pův­odních 21 re­kord po­su­nul na "sko­ro" ne­do­stižných 24. Lukáš Bo­há­ček z 8. A a Ví­t­ek Ma­li­ha z 9. A vy­lepši­li čas z člun­kového běhu shodně o jednu de­se­ti­nu se­kun­dy na 10.37 . 

V příl­o­ze přiklá­d­ám všech­ny re­kor­dy.

rekordy.odt7.8 KiB
re­kor­dy

Mgr. Filip Patlevič