ZŠ Pardubice - Studánka - Poradenské služby ve šk. roce 2016/2017

Poradenské služby ve šk. roce 2016/2017

Poradenské služby ve škole:  

Výchovný poradce: Mgr. Iva Papežová pro I.st. - konzultační hodiny dle domluvy

                               v hlavní budově v kanceláři zástupce ředitele pro I. stupeň

                               Mgr. Ivana Nejedlá pro II.st.- konzultační hodiny v úterý 14.00-15.00                                   v kanceláři VP v hlavní budově nebo dle domluvy

Metodik prevence:     Mgr. Marcela Patlevičová  – konzultační hodiny

                                   v úterý  14.00 – 15.00  ve 2. pavilonu nebo dle domluvy

Konzultace je vždy možná na základě mailové, nebo telefonické domluvy.

Konzultační hodiny vyučujících 2. stupně
den konzultací čas místo
Antlová Petra pátek 7.25 - 7.55 3. pavilon
Bartošková Ilona pátek 7.15 - 7.45 učebna zeměpisu
Beranová Karla pondělí 14.00 - 14.45 kabinet VV
Hojková Andrea středa 14.15 - 14.45 učebna přírodopisu
Jadrný Oldřich čtvrtek 7.15 - 7.45 učebna fyziky
Jarošová Soňa středa 7.15 - 7.45 posluchárna na hlavní budově
Jílková Ilona středa  7.15 - 7.45 učebna HV
Kaplan Miloš pátek 7.15 - 7.50 4. pavilon 7.B
Kárská Jitka pondělí 14.00 - 14.30 kabinet dějepisu - hl. budova
Kovářová Lucie čtvrtek 14.20 - 15.00 4. pavilon 7.C
Mandys Jiří pondělí 14.10 - 14.40 učebna fyziky
Nejedlá Ivana čtvrtek 7.00 - 7.45 učebna Aj na hlavní budově
Patlevič Filip dle domluvy
Pšeničková Petra středa 7.15 - 7.45 učebna Aj 4 pavilon
Skalická Ivana pátek 14.15 - 15.00 cvičná kuchyně
Syrovátková Hana pondělí 13.45 - 14.15 kabinet Aj na hlavní budově
Vilímová Iva středa 7.15 - 7.45 učebna fyziky
Volkovová Zuzana úterý 7.15 - 7.45 kabinet jazyků na hlavní budově
Zářecký Tomáš pondělí 13.50 - 14.20 kabinet dějepisu - hl. budova
Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy