ZŠ Pardubice - Studánka - Okresní kolo v plavání

Okresní kolo v plavání

7. 11. 2016 se v Aqua­cen­t­ru usku­tečni­lo okresní ko­lo v plavání za účas­ti 9 škol. Sou­tě­ž­i­lo se v ka­tego­rii 6-ti členných tý­mů. Na­še ško­la vy­bo­jova­la pěkné 4. mís­to a další rok si brou­sí­me zu­by na bednu. Dě­ku­ji žákům za repre­zen­ta­ci ško­ly.

Účastni­li se ti­to plav­ci:

Ne­u­mann David- 50 m znak
Ne­u­mann Adam - 50 m VZ
Cim­bu­rek Daniel  - 50 m znak
Vl­ček Kryš­tof  - 50 m VZ
Navrá­til To­máš  - 50 m pr­sa
Za­va­dil Adam  - 50 m VZ

+ 6x50 m VZ štafe­ta

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy