ZŠ Pardubice - Studánka - Koloběžkiáda ve školní družině

Koloběžkiáda ve školní družině

1. května 2017, 09:25 Milena Knollová, vedoucí ŠD

Druži­nové dě­ti se na Ko­loběžki­á­du těš­i­ly
a již ráno na ko­loběž­kách do ško­ly při­je­ly.

Trať plná pře­kážek na děc­ka če­ka­la
a na kaž­d­ého závodníka se od­mě­na do­sta­la.

Milena Knollová, vedoucí ŠD