ZŠ Pardubice - Studánka - Hradní slavnost ve ŠD

Hradní slavnost ve ŠD

3. února 2018, 10:36 Milena Knollová, vedoucí ŠD

Ho­la, ho­la, dámy a pánové,
ví­te, že se ko­na­la HRADNÍ SLAVNOST
pro holky a klu­ky druži­nové ?

Na hra­dě Stu­dánka js­me se všichni seš­li,
v karne­valových mas­kách na slavnost přiš­li.

Na slavnos­ti js­me se bavi­li,
prův­o­dem ma­sek všechno za­ča­li.

Milena Knollová, vedoucí ŠD