ZŠ Pardubice - Studánka - Důležité informace o zahájení školního roku a výuce na ZŠ Studánka

Důležité informace o zahájení školního roku a výuce na ZŠ Studánka

Vážení rodiče, žáci a kolegové,

až dnes jsem se dozvěděl velmi nepříjemnou informaci z OMI, že z důvodu špatného stavu stropních konstrukcí statik neumožní od 3. 9. 2018 výuku ve všech učebnách, které se nacházejí v 2. NP.

Snažíme se vyřešit vzniklou situaci co nejrychleji s ohledem na zachování kontinuity výuky  na 1. i  2. stupni. Zatím však nevíme, jak dlouho bude tento stav trvat. Nejpozději 5. 9. bychom měli obdržet další oficiální stanovisko statika ke vzniklé situaci.

3. 9. proběhne zahájení školního roku pro všechny žáky školy na ZŠ Studánka. Do školy přijdou i žáci, jejichž třída se nachází v 2. NP a učitelé s nimi zahájí školní rok v náhradních prostorách školy. Žáci těchto tříd budou očekáváni svým třídním učitelem před pavilonem, kde měla být jejich třída umístěna.

Pro žáky druhého stupně bude od 4. do 7. 9.  vyhlášeno ředitelské volno. V případě, že rodiče budou potřebovat zajištění dohledu nad svými dětmi z druhého stupně, škola pro tyto žáky zajistí náhradní program.  V dalším týdnu od 10. 9. se žáci 2. stupně zřejmě přesunou do základní školy na Dubině. Žáci zde budou mít k dispozici celkem dvanáct učeben, kde bude probíhat běžná výuka vedená učiteli ZŠ Studánka. V případě žáků prvního stupně bude výuka na ZŠ Studánka probíhat bez omezení v přízemních učebnách školy.

Pro žáky 1. i 2. stupně budou obědy vydávány na ZŠ Studánka. V týdnu 3. 9. – 7. 9. se obědy pro zájemce z 2. stupně vydávají od 11.30 – 12. 30. Pokud o obědy v týdnu ředitelského volna  (2. stupeň) nebudete mít zájem, je nutné si je odhlásit.

Velice se všem omlouvám za komplikace, které tato situace přinese, ale všichni zaměstnanci ZŠ Studánka se budou snažit, aby to žáci pocítili co nejméně.

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy