ZŠ Pardubice - Studánka - Umístění tříd ve školním roce 2018/2019

Umístění tříd ve školním roce 2018/2019

Vážení ro­di­če,

v při­ložených sou­­­­bo­rech nalezne­­­­te infor­­­­ma­­­­ce o umís­­­­tění tříd v to­m­­­­to školním ro­­­­ce, přehled třídních schůzek, konzul­tačních odpo­lední a  dnů vo­l­­­­na.

Vzhle­dem k to­mu, že se re­kon­struk­ce od­borných uče­ben pro­táh­ne zřejmě do kon­ce lis­topa­du, pro­za­timní umís­tění tříd bu­de platné až do té­to do­by.

umis­teni-trid-v-do­be-re­kon­struk­ce

organiza­ce-schuz­ky-ra­dy-20182019-na-web

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy