ZŠ Pardubice - Studánka - Soutěž Agyslingua na pardubickém gymnáziu

Soutěž Agyslingua na pardubickém gymnáziu

22. února 2019, 09:31 Mgr. Monika Fantová

Dne 19. 2. 2019 se Lukáš Vtípil z 8.C a Katka Kadeřábková z 9.B zúčastnili soutěže Agyslingua v anglickém jazyce, která proběhla na  Anglickém gymnáziu v Pardubicích. Soutěžilo se ve dvou  úrovních A2 a B1 pro žáky 2. stupně ZŠ bez rozšířené výuky Aj.  Žáci si zkusili  poslech, psaní a konverzaci na volné téma. V průběhu této akce probíhala soutěž na počítačích s názvem online jazyky. V této soutěži se Lukáš Vtípil umístil jako 1. ve své kategorii  A2. V průběhu testování byli žáci zabaveni různými aktivitami, které si pro ně připravili studenti ze střední školy AGYS. Tato soutěž se koná každoročně, studenti mají tak možnost otestovat si své dovednosti v porovnání s ostatními žáky různých škol. Příští ročník bychom se opět rádi zúčastnili.

Mgr. Monika Fantová