ZŠ Pardubice - Studánka - Čj 8.B, 8.C na 23.3. a 24.3.

Čj 8.B, 8.C na 23.3. a 24.3.

22. března 2020, 21:11 Mgr. Miloš Kaplan

Ahoj osmáci,

    chtěl bych Vám poděkovat za práci a za úkoly, které jste mi odeslali. Jestli se to někomu z nějakého důvodu nepodařilo,máte množnost úkol poslat dodatečně, máte z neodeslaného úkolu zatím N.

  Práce na tyto dva dny bude z mluvnice, práce na procvičování spojovacích výrazů, interpunkce  a jedna práce prověřovací z přídavných jmen.

Práci si rozdělte na 2 hodiny, i když 8.B má v pondělí a úterý pouze jednu hodinu.

1.hodina

V příloze máte pracovní list na přídavná jména. Procvičovat tvarosloví je taky důležité.

Vyplníte všechny úkoly nejraději ve Wordu, abych mohl Vaši práci opravit a napsat počet bodů se známkou. Snad to ve Wordu zvládnete všichni. U úkolu 1,2,5 máte jako příklad první slovo vypracované a vše, co po vás budu chtít v tom daném úkolu.Úkoly 3 a 4 tam pouze vyznačte třeba vyznačte plným písmem správný řádek. Vyplněné prosím odeslat do úterý 24.3. do 20.00. ( spolu s úkolem z další hodiny).

2.hodina

Pracovní sešit strana 54, cvičení 1 - doplň spojky a strana 55, cvičení 3, prosím přepsat, opět možno ve Wordu a nebo do školního sešitu, ofotita opět poslat spolu s prvním úkolem do úterý 24.3.2020.Takže tedy dva úkoly mi pošlete.

   Ještě prosím technickou, zkuste posílat fotky tak, aby byly správně orientované, abych si nevykroutil krk, když to opravuji. A vaše nicky jsou velmi zajímavé, ale někdy k identifikaci osoby nepřispějí.

    Děkuji a přeji Vám všem i Vašim rodičům pokud možno klidné dny.

    Miloš Kaplan

Mgr. Miloš Kaplan