ZŠ Pardubice - Studánka - Přírodopis - 7.A,B,C - 16.- 20.3.

Přírodopis - 7.A,B,C - 16.- 20.3.

16. března 2020, 18:31 Ing. Andrea Hojková

Milí sedmáci,

nejdříve Vám chci všem poděkovat za váš zodpovědný přístup k vypracovávání zadaných úkolů. Až na drobné výjimky, v každé třídě, jste všichni práci odeslali do zadaného termínu. Super. Jen tak dál. Prosím, dodržujte pro přehlednost to, že do předmětu napíšete předmět a název úkolu a také k vašemu podpisu přidáte i třídu. Děkuji

A nyní další práce. Nejdříve si všichni zkontrolujte své odpovědi z minulého zadání.

mechorosty.docx12.64 KiB
mechorosty

Zopakujte si fotosyntézu a do 22.3. každý zpracujte vlastní otázky a odpovědi (min. 20), jako přípravu na test ze strany 60 - 67. Buď ve wordu nebo nafotit ze sešitu a pošlete mi.

Nové velké téma je Stavba rostlinného těla str.68 - přečíst a do sešitu nakreslit libovolnou existující rostlinu s květem a popsat jednotlivé části(kořen, stonek, list, květ).

Sami si postupně zpracovávejte do 29.3. kořen, stonek, list, květ, květenství, opylení a oplození, semena a plody, rozmnožování. Omlouvám se, ale nevím, kdo už co máte a nemáte. To posílat nemusíte, je to na Vaši zodpovědnosti.

Dobrovolníci mohou tato témata (vyberte si) zpracovat jako prezentaci také do 29.3. a poslat mi ji.

Všechny zdravím a držte se.

Ing. Andrea Hojková