ZŠ Pardubice - Studánka - Přírodopis - 9.A,B,C - do 27.3.

Přírodopis - 9.A,B,C - do 27.3.

23. března 2020, 14:54 Ing. Andrea Hojková

Milí deváťáci,

děkuji všem, kteří se mnou navázali spojení a zadanou práci odevzdali včas. Tím mají první úkol splněný. Ostatním doporučuji dodělat co nejdříve, neboť nás výhledově čeká hodnocená práce z opakovacích otázek, které jste mi zaslali.

Nyní práce na tento týden a termín odevzdání (nafocené sešity nebo materiály) je do 27.3.pro všechny. Ať mám jasno, že fungujete. Téma Pedologie. Zpracujte si zápis uč. str. 80-82 do sešitu nebo vytvořte výukový plakát. Nakreslete si a popište obr. uč str.80 Půdní profil, str.81 tab.Půdní druhy a jejich zpracovatelnost, str.82 obrázky půdních typů. Vysvětlete pojmy pedologie, pedosféra, půda .Vy, kdo máte možnost vyjít někam ven, zkuste zjistit jaký půdní typ je ve vašem okolí. Případně se odreagujte u filmu Tajný život v podzemí.

V pondělí 30.3. budte připraveni na samostanou práci.

Ing. Andrea Hojková