ZŠ Pardubice - Studánka - Český jazyk 6.C do 22.5.

Český jazyk 6.C do 22.5.

17. května 2020, 18:51 Mgr. Lucie Kovářová

Český jazyk - 6.C  do 22.5.

  • Mluvnice - online hodina v pondělí 18.5. od 10:00 a ve čtvrtek 21.5. od 9:00

Téma: Věta jednoduchá (větné členy, rozbor věty jednoduché) a souvětí

Pomůcky: učebnice a sešity na český jazyk, psací potřeby

Cvičení z PS vypracovat na čtvrteční hodinu: 60/1 a 61/3 – kontrola při hodině.

Procvičit na čtvrteční hodinu – Jen Věta jednoduchá a souvětí 1, 2, 3 – dotazy při hodině, zapisujte si je. Při špatném výsledku opakujte znovu.

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/12-cesky-jazyk/10-6-rocnik/246-skladba/1517-veta-jednoducha-a-souveti?scroll=218

  • Sloh – vypravování:

Nalistuj v PS s. 83/2. Ústně si zodpověz body a-d. Bod e zpracuj do wordu a pošli mi mailem. Těším se na vaše nápady.

  • Literatura –… a další putování za zvířaty, tentokrát půjde o koně.

Přečti si text na s. 114-115, odpověz celými větami a čitelně do literárního sešitu na otázky 1, 2, 3, pečlivě vyfoť a pošli mi mailem.

Přeji krásný májový týden a těším se na slyšenou a na viděnou.

Lucie Kovářová

Mgr. Lucie Kovářová