ZŠ Pardubice - Studánka - Český jazyk 8.B, 8.C - práce na dny 11. až 15.5.2020

Český jazyk 8.B, 8.C - práce na dny 11. až 15.5.2020

11. května 2020, 08:52 Mgr. Miloš Kaplan

Ahoj osmáci,

   děkuji za práci a poslané úkoly z minulého týdne. Ještě poměrně dost z vás práci z literatury neposlalo, bylo by škoda mít N v Bakalářích. Prosím, učiňte tak. Připomínám on -line výuku podle rozvrhu v a pozvánky v kalendáři a aplikaci TEAMS.

Mluvnice :

Téma: Souvětí

dvě hodiny podle rozvrhu v on-line připojením, práci, kterou mi pak pošlete, dostanete za úkol v druhé hodině online výuky. Kdo se neúčastní druhé on -line hodiny, dostane osobně úkol do emailu.

poslat prosím do neděle 17.5.2020 spolu s úkolem ze slohu .

Sloh:   Úvaha

začínáme s novým tématem,s novým slohovým útvarem, učebnice strana 125 , vypsat do slohového sešitu, co je to úvaha. Není to pro nás nic nového. S uvahou pracijeme již dlouho. Připomínám, že to bude i téma poslední slohové práce.

úkol: vypsat teorii do slohového sešitu a cvičení 4/strana 125 ,vyberete si jeden aforismus a napíšete mi alespoň 15 vět o úvaze nad tím aforismem. Aforismus opište a pod něho a  úvahu napište.

poslat prosím do neděle 17.5.2020 spolu s úkolem z mluvnice .

Literatura:

dnes nedostanete písemný úkol, pracujte na svých zápisech a referátech ( kdo neměl ve škole). Připomínám termín odevzdání 20.6.2020.

Mějte hezké dny.

Těším se na Vás při on - linech

Miloš Kaplan

      

Mgr. Miloš Kaplan