ZŠ Pardubice - Studánka - Český jazyk – 9.B  do 7.5.

Český jazyk – 9.B  do 7.5.

1. května 2020, 19:04 Mgr. Lucie Kovářová

Milí žáci,

posílám přehled učiva na další období.

Příští online hodina bude ve čtvrtek opět od 11:30 (Téma: Pravopis, především vlastní jména). Účast je povinná. Ze závažných důvodů se, prosím, omluvte předem. Kdo ještě nestihl, vyplňte, úvodní dotazník (v Zadání) na Teams. Někteří ještě nejsou v Teamsech přihlášení, nejpozději v úterý mi tam, prosím, nechte zprávu v Příspěvcích. V případě jakýchkoli nejasností mne kontaktujte mailem, případně přes chat v Teamsech.

Děkuji a těším se na slyšenou, případně i na viděnou. Lucie Kovářová

V pátek je státní svátek (sloh odpadá), zbývají tedy ještě dvě vyučovací hodiny k samostatné přípravě.

Mluvnice

  • Samostatně vypracuj doplňovačku, zkontrolujeme si a odůvodníme společně ve čtvrtek:

Takové přátelstv__ nelze zaplatit peněz__. Ptala jsem se babičky jestli už nás navštívil__ Novákov__ a zda chce také pozvat Zemanov__. Dotazoval se zda se také z__častníte této schůze. Naše obec chce vybudovat novou M/mateřskou školu. Na J/jihu A/afrického kontinentu se nachází M/mys D/dobré N/naděje. Troj__helník je určen stranou a dvěm__ přilehl__m__ __hl__. Jen málo ptáků může soutěžit v b__hu s pštros__. Teď už se o žních s mandeli tém__ř nesetkáte. Opraváři se dlouho tráp__l__ s poškozen__m__ hřídel__. Na aukci se ob__v__l jen drobné malířov__ skic__. V tam__jších lesích rostl__ chutné p__chavky. Pro m__ za m__si to udělej jak bys to chtěl sám. Nedělej cav__ky a přestaň m__ v__kat. Vnučka mlčky setrvávala v babič__ině ob___tí. Na sousedov__ děti za__točil__ včera c__z__ zl__ ps__.

  • Ve wordu vypracovaná cv. 97/3 (napište správně) a 97/5 (pokud NE, kde je chyba) z učebnice mi pošli mailem.

Literatura

Pozorně si přečti v čítance Čapkovy texty na s. 125-128 Bílá nemoc a na s. 160-161 Zločin v chalupě. Zformuluj pomocí Vénových diagramů vlastními slovy společné a rozdílné rysy obou textů. Zopakuj si pojmy lyrika, epika, drama, poezie, próza. Pracuj do literárního sešitu, hotové ofoť a pošli mailem.

venovy-diagramy

                              

                                           

Mgr. Lucie Kovářová