ZŠ Pardubice - Studánka - Český jazyk pro 6.D od 18. do 22.5.2020

Český jazyk pro 6.D od 18. do 22.5.2020

18. května 2020, 08:00 Mgr. Miloš Kaplan

Ahoj moje třído,

   děkuji za práci a za odeslané práce. Některým z vás chybí sloh, pošlete ho ještě, jinak mám radost ze 100% účasti na online výuce. Pozvánku na dvě hodiny výuky již máte v kalendáři. Druhou hodinu on - line ve čtvrtek bude pravopisné cvičení, více si řekneme při první hodině.

Práce na 3.výukovou hodinu

Věta hlavní, věta vedlejší strana

nejprve prosím zhlédněte toto výukové video:

https://www.youtube.com/watch?v=lcgTnWYg0Rc

prosím vypsat tabulku na straně 86

Písemně do školního sešitu str.86/cv.2

písemně do sešitu, alespoň spočítat věty. S tímto cvičením budeme pracovat při on -line příští týden.

Zápis z této hodiny, cvičení, sloh a literaturu prosím poslat do pátku 22.5.

Sloh: Vypravování

pracujeme na svém slohu na zadaná témata z minulé hodiny

Všichni mi tento sloh pošlete spolu s mluvnicí a literaturou do pátku 22.5.

Literatura

Jerome Holden Jerome  Na útěku. čítanka strana 176 - 177

přečíst, vypsat prosím info o spisovateli a odpověz písemně na otázky1,2,3 na straně 177

vše prosím spolu s ostatními úkoly poslat najednou do pátku 22.5.2020

Děkuji ti za práci a přeji dobré dny.

S pozdravem Miloš Kaplan

Mgr. Miloš Kaplan