ZŠ Pardubice - Studánka - Český jazyk pro 8.B a 8.C od 25.5. do 29.5.

Český jazyk pro 8.B a 8.C od 25.5. do 29.5.

25. května 2020, 07:07 Mgr. Miloš Kaplan

Ahoj osmáci,

    děkuji za práci i zaslané úkoly. Stále chybí několik slohů, žádám Vás o jejich zaslání.

   

Mluvnice - 2 hodiny

1.a 2. hodina online podle naplánování v kalendáři. Chválím Vás za velmi dobrou účast.

Druhou on -line hodinu si napíšeme zase krátkou prověrku a to na čárky v souvětí, souvětí souřadné a podřadné. Vic si vysvětlíme  při 1.hodině on - line.Z mluvnice kromě prověrky nebudete nic posílat.

Literatura:

Honoré de Balzac Z Paříže Honoré de Balzaca, čítanka str.168 - 169 , přečíst a vypsat vše o Balzacovi na str.168.Opravdu pozorně čtěte.

Písemně odpovědět na otázky strana169 - 1,2,3,4, 5

bez zodpovězených otázek nebude úkol uznán.

Prosím poslat spolu se slohem do 29.5.

Stzále připomínám termín 20.6. jako poslední možnost odevzdat zápis a referát z četby.

Sloh: Úvaha - osnova

práce s učebnicí Cv.8a / strana 126 až 127 - napsat osnovu ukázky, hlavní myšlenky z textu ( 8.b - 127) a dále cvičení 8.d/127 - nahradit zvýrazněná slova vhodnými synonymy.

Prosím poslat spolu s literaturou do 29.5.

Mějte hezké dny.

Miloš Kaplan

Mgr. Miloš Kaplan