ZŠ Pardubice - Studánka - Informace pro rodiče dětí v 5. ročníku

Informace pro rodiče dětí v 5. ročníku

Vážení rodiče žáků 5. tříd

V příštím školním roce 2020/2021 budeme otevírat 3 šesté třídy. V příštím týdnu se na vás prostřednictvím třídních učitelů obrátíme, abychom zjistili Váš zájem o zařazení Vašeho dítěte do jedné ze tří tříd.

6.A bude třídou sportovní s posílenou výukou tělesné výchovy. Žáci mají 4 hodiny tělesné výchovy týdně, z toho 2 hodiny plavání (od 7. ročníku sportovní hry). Kromě toho nabízíme pro tyto žáky také nepovinný předmět basketbal, který vede zkušený basketbalový trenér. Žáci sportovních tříd vyjíždí každý rok na lyžařský výcvik. Zájemci o sportovní třídu musí projít výběrovým řízením, které prověří fyzickou zdatnost a sportovní předpoklady žáka. Letos toto výběrové řízení plánujeme na 18. a 19. června. Testy bu­­­­dou za­­­­měř­­­­e­­­­ny pře­­­­devším na at­le­­­­tické dovednos­­­­ti a mí­­­­čové hry. Bližší informace najdete v příloze.

6.B bude mít posílenou výuku anglického jazyka na 4 hodiny týdně (v 6.A a 6.C bude anglický jazyk 3 hodiny týdně s výjimkou 7. ročníku, kde budou týdně taktéž 4 hodiny). Oproti 6.C budou zde v 6. ročníku pouze 2 hodiny tělesné výchovy týdně, v 8. ročníku pak budou mít žáci pouze jeden povinně volitelný předmět místo dvou. Zájemci o tuto třídu projdou testem jazykových znalostí. V případě malého bodového rozdílu mezi uchazeči nebo při rovnosti bodů bude následovat krátký rozhovor s učitelem v anglickém jazyce (o sobě a rodině, o bydlišti apod.). Rozhodovat může taktéž vyjádření dosavadního učitele anglického jazyka k úrovni komunikačních schopností zájemce. Test jazykových znalostí se uskuteční v pátek 12. června, případný pohovor pak o týden později 18. a 19. června. Podrobnosti k obsahu testu i pohovoru najdete v příloze.

6.C se bude vzdělávat podle učebního plánu pro nesportovní třídy školního vzdělávacího programu Studánecká cesta.

Žák může absolvovat obě výběrová řízení jak do sportovní třídy, tak do třídy s rozšířenou výukou AJ. Pro všechny naše žáky současných 5. tříd je zajištěno místo v budoucích 6. třídách, není třeba se obávat, že bude-li mít dítě zájem o sportovní třídu nebo třídu s posílenou výukou Aj a nesplní kritéria výběru, nebude už pro něj místo v 6.C.

Předpokládáme, že třídní učitelkou v 6.A bude Mgr. Ivana Nejedlá, v 6.B Mgr. Dominika Pospíšilová a v 6.C Ing. Andrea Hojková

V případě dotazů k organizaci budoucích 6. tříd se neváhejte obrátit na Mgr. Ilonu Bartoškovou, ZŘŠ pro 2. stupeň.

vyberove-rizeni-do-6

vyberove-rizeni-do-6

Mgr. Ilona Bartošková, zástupce pro 2. stupeň