ZŠ Pardubice - Studánka - Online výuka na 2. stupni

Online výuka na 2. stupni

Vážení rodiče,

v reakci na Váš zájem o posílení online výuky jsme sestavili rozvrh hodin, podle kterého bude výuka zahájena od 11.5. Online výuka bude probíhat v hlavních předmětech, tj. v matematice, českém jazyce a anglickém jazyce. Učitelé si mohou, pokud ta potřeba nastane, třídu dále  dělit na menší skupiny, jejich hodiny by pak byly do rozvrhu přidány, aby byla zachovaná jeho aktuálnost. Pozvánky na online hodiny budou žákům přicházet na emailovou adresu, ze které dosud se svým učitelem komunikovali, nebo formou, kterou si žáci dohodnout s učitelem.

V naukových předmětech jako je dějepis, přírodopis a zeměpis budou dále zadávány úkoly přes web školy. Zachována v této formě zůstane i fyzika a chemie s tím, že si učitelé budou organizovat online hodiny na učivo, které je náročnější na vysvětlení.

Děkujeme Vám za pomoc při dosavadní distanční výuce.

rozvrh-online-vyuky

Mgr. Ilona Bartošková, zástupce pro 2. stupeň