ZŠ Pardubice - Studánka - Výuka na 2. stupni po 8. červnu

Výuka na 2. stupni po 8. červnu

Vážení rodiče, milí žáci.

Na 2. stupni budeme i po 8. červnu pokračovat v online výuce. Běžnou každodenní výuku nejsme schopni zajistit jak z důvodů prostorových, tak z důvodů personálních, neboť většina učitelů z 2. stupně nyní učí na stupni prvním.

Ani po 8. červnu není možné, aby se na půdě školy setkaly celé třídní kolektivy, a dělení třídy na první a druhé, áčka a béčka, zelené nebo modré považujeme z hlediska sociálního klimatu třídy za naprosto škodlivé. Proto necháváme organizaci setkání zcela na třídních učitelích, kteří mohou využít možnost setkat se s celým třídním kolektivem mimo školu bez jakýchkoliv omezení.

Protože do školy od 8.6. již mohou osobně docházet i žáci 2. stupně, nabízíme těm, kteří měli nebo mají s online výukou problémy, nově možnost konzultací se svými učiteli matematiky nebo českého jazyka. Jako konzultační den mají tito učitelé určenou středu od 8:00 do 12:00. I tak budou nadále pokračovat online hodiny těchto předmětů!

Bude-li mít žák zájem dostavit se na konzultaci, v dostatečném časovém předstihu se prostřednictvím emailu spojí s učitelem, kterého chce navštívit, seznámí ho s problémem, který chce řešit, a navrhne čas. Učitel musí schůzku potvrdit, teprve pak může žák do školy přijít, aby se na konzultaci nepotkalo více žáků. S sebou musí přinést Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění (viz. příloha). Toto prohlášení podepsané zákonným zástupcem stačí přinést pouze jedenkrát na první konzultaci.

O organizaci týdne 22. – 26. června Vás budeme informovat s ohledem na aktuální situaci. 30. červen pak bude dnem rozdání vysvědčení. 

Děkujeme za pochopení.

cestne-prohlaseni

Mgr. Ilona Bartošková, zástupce pro 2. stupeň