ZŠ Pardubice - Studánka - Archiv - Duben 2018

Archiv - Duben 2018

Skvě­lé druhé mís­to v pro­jek­tové čás­ti che­mické sou­těže Hle­dá­me nej­lepšího mla­dého che­mika ob­sa­di­li na­ši deváťá­ci. Od říj­na do úno­ra usi­lovně…
  Celý článek