ZŠ Pardubice - Studánka - Archiv - Listopad 2018

Archiv - Listopad 2018

Ohlédnutí za sva­to­mar­tin­skou slavnos­tí, kte­rá se usku­tečni­la 7. 11. 2018 ve stu­dáneckém le­se. Dě­ku­ji všem, kte­ří přiš­li tu­to ak­ci podpo­řit.
  Celý článek