ZŠ Pardubice - Studánka - Kalendář - Březen 2018

Kalendář Březen 2018

Březen 2018

Pátek
2
Bruslení
Zimní stadion
1.A,B,C
TU
10,- Kč

Úterý
6
Problematika mezilidských vztahů - šikana
ZŠ Studánka-třída
4. B,C,
TU
Zajímavosti fauny ČR
Knihovna - Dubina
3. B
TU

Středa
7
Rizika sociálních sítí
ZŠ Studánka - třída
7.A (2.-3. h), 7.C (4.-5.h)
vyučující v dané hodině
OK v basketbale dívek kat. IV.
ZŠ Studánka
výběr 8. a 9. tříd
Patlevič

Čtvrtek
8
Bruslení 10:00 - 11:00
Zimní stadion
3. B
TU
10,- Kč

Pátek
9
Bruslení
Zimní stadion
1.A,B,C
TU
10,- Kč
Družinový slavík -3.ročník
Tělocvična školy
ŠD
vychovatelky ŠD

Pondělí
19
Dopravní výchova, měst. pol.
ZŠ Studánka - třída, 8.00-10
4.A
TU
exkurze - mediální výchova
Český rozhlas Pardubice
5.D
TU

Úterý
20
Šikana
ZŠ Studánka - třída
4.D
TU
Krajské kolo Dějepisné olympiády
DDM Beta
9.C Řehoř
Volkovová
galerij. animace, progr. Prostor, k výstavě A. Kašpara
GAMPA, 11.15 - 13.30
4.A
Dopravní výchova, měst. pol.
ZŠ Studánka - třída, 8.00-10
4.B
TU

Středa
21
Dopravní výchova, měst. pol.
ZŠ Studánka - třída, 8.00-10
4.C
TU
Program Semiramis
ZŠ Studánka - třída
6.C (1.-3.h), 6.B (4.-6.h)
Pšeničková, Zářecký
KK v basketbale kat. III.
ZŠ Studánka
obsazeny tělocvič.
Patlevič, Macela

Čtvrtek
22
Dopravní výchova
ZŠ Studánka - třída
4.C,B
TU
Laboratorní práce chemie, fyzika
Gymnázium Dašická 8.00 - 12.00
8.C
TU L. Kovářová
Dopravní výchova, měst. pol.
ZŠ Studánka - třída, 8.00-10
4.D
TU
Bruslení 9:00 - 10:00
Zimní stadion
3. B
TU
10,- Kč
Turnaj v malé kopané
Hůrka - areál PAMAKO
8,9.třída, výběr
Kaplan
Jsi online - 3.-5. hodina v uvedeném pořadí
ZŠ Studánka 3., 4., 5. vyučovací hodina
8.B, 8.A, 7.B
dohled: vyučující v dané hodině, výběr TU
30,-

Pátek
23
Filharmonie Pardubice
Sukova síň
1.A,B,C
TU
Domácí zvířátka
Centrum Paleta
SPř 6.r
A.Hojková
Ekologocký program - odpady
ZŠ Studánka - třída
2.A,B,C,3.A,B,C,D, 4.
TU
zdarma

Pondělí
26
Exkurze 8. ročník
Úřad práce 8,15
8. C
TU
exkurze
Planetárium Hradec Králové
5. B, 5. C
M. Labuťová, L. Košvancová
60,- Kč
Jarní focení - p. Hrubeš
ZŠ Studánka - knihovna
3. třídy
TU

Úterý
27
Pračlovíček- muzikoterapeutická pohádka
Posluchárna
2. A, B, C
TU
50,- Kč
Exkurze 8. ročník
Úřad práce 8,15
8. A
TU
Zajímavosti fauny ČR
knihovna Dubina
3.A
TU
Sběr starého papíru
ZŠ Studánka - areál školy
8.B chlapci
Kaplan

Středa
28
Dopravní výchova
ZŠ Studánka - třída
4.D,A
TU
Jarní focení - p. Hrubeš
ZŠ Studánka - knihovna
1.A,B,C, 5.ročník
TU
Den naruby
ŠD
ŠD
vychovatelky ŠD
Exkurze 8. ročník
Úřad práce 8,15
8. B
TU

Čtvrtek
29
Exkurze 8. ročník
Velikonoční prázdniny

Pátek
30
Exkurze 8. ročník
Velikonoční prázdniny