ZŠ Pardubice - Studánka - Kalendář - 22. května 2018

Kalendář 22. května 2018

Květen 2018

Úterý
22
Mikrosvět
Centrum Paleta
SPř 6.roč
A.Hojková
pasování čtenářů
Knihovna Dubina
1.A, 1.B
TU + AP
Sociální a osobnostní výchova
Škola - prevence
5. A,B
TU