ZŠ Pardubice - Studánka - Akce školy − 1. stupeň

Akce školy − 1. stupeň

Akce školy − 1. stupeň

Gale­rie měs­ta Par­du­bic zre­a­lizova­la k ­výs­tavě ob­razů Ada­ma Kašpa­ra řa­du do­pro­vodných pro­gra­mů včetně gale­rijních  ani­ma­cí pro ško­ly. Jedné z nich s názvem „JEN PRO­S­TOR“ se zú­častni­ly i dě­ti z 5. C.…
  Celý článek
V lednu js­me se vy­da­li už po čtvr­té na ho­ry. Ten­tokrá­te do Jan­ských Láz­ní. Vyzkou­še­li js­me lanovky vše­ho druhu i sjez­dovky všech ba­rev. Ce­lý tý­d­en se sypalo a sypalo. Na­padlo půl me­t­ru sněhu.…
  Celý článek
Kdy­­by u nás něk­­do po­slou­­chal za dve­ř­­mi kte­rýko­­liv školní den, usly­šel by dět­ské hlásky: "Paní uči­­telko,...! Pane uči­­te­­li,...!!" V úte­­rý 19. pro­­­sin­­ce by se divil! Ze všech tříd…
  Celý článek
V ú­te­rý 5. pro­sin­ce js­me se rozje­li do Dvo­ra Král­ové nad Labem. Na­ším cíl­em by­la zdejší zo­o­lo­gická za­hra­da. Nejprve js­me oz­do­bi­li čtyři vánoční stromky a pak se ro­zeš­li za míst­ní cizokrajnou zvěří.…
  Celý článek