ZŠ Pardubice - Studánka - Akce školy − 1. stupeň

Akce školy − 1. stupeň

Akce školy − 1. stupeň

Ježíšku, pro­sím tě, přeč­ti si mé psaní. Je krátké. Mám k ­to­bě jenom jedno přání : Ať jsou všichni v ­ce­lém ro­ce, ta­koví, jak na Váno­ce! Ať jsou mi­lí, míň se mra­čí... Dě­ku­ji Ti. To mi sta­čí. …
  Celý článek
27. lis­topa­du navštívi­li žá­ci 5.B a 5.C Nár­odní divadlo. Shléd­li ve­černí před­sta­vení hry Alo­i­se Ji­ráska Lu­cer­na. Před před­sta­vením si pro­hléd­li všech­ny přístupné pro­s­to­ry Nár­odního divad­la. Divadlo i…
  Celý článek
Již něko­lik let pro­bíhá v ob­chodním cen­t­ru Grand před­vánoční cha­ri­ta­tivní ak­ce Strom splněných přání, kde li­dé mo­hou splnit vánoční přání dětí z ­dět­ských do­movů.Žákům ze 4.C není lhos­tejný osud…
  Celý článek