ZŠ Pardubice - Studánka - Akce školy

Akce školy

Akce školy

V pá­tek se opět po ro­ce tří­da 4.A zú­častni­la výtvarné ak­ce Tvo­ří­me na bulvá­ru po­řá­d­ané v rám­ci par­du­bických slavnos­tí - Zr­cadlo umění. Dě­ti vy­tvo­ři­ly čtyři pane­ly - po­suď­te sa­mi, jak se jim prá­ce…
  Celý článek