ZŠ Pardubice - Studánka - Akce školy

Akce školy

Akce školy

Ve stře­du 15. květ­na 2019 pro­běh­ne v na­ší ško­le sbír­ka Ligy pro­ti ra­kovi­ně Praha. Sym­bo­lem sbír­ky je žlu­tý kví­t­ek mě­síčku lé­kařského s meruňkovou stužkou. Mi­ni­mální příspěv­ek…
  Celý článek