ZŠ Pardubice - Studánka - Informace

Mi­lí žá­ci a ko­lego­vé, vážení ro­di­če, dovol­te mi po­přát vám všem krás­né Váno­ce a do nového roku vkro­čení tou správnou no­hou. Snad bu­de rok 2019 pro ZŠ Stu­dánka z hle­diska stále ne­kon­čí­cích…
  Celý článek