ZŠ Pardubice - Studánka - Práce pro žáky

Práce pro žáky

Práce pro žáky

Práce pro žáky jsou dostupné i přes RSS kanál.
Mi­lí sed­má­ci, zopa­kuj­te si učivo 2.po­lo­le­tí do pí­sem­né prá­ce, kte­rá vás če­ká ten­to tý­d­en. Do 13.6. do 8hod mi můž­e­te no­sit svá ře­šení. Správná ře­šení ohodno­tím známkou za do­má­cí přípravu.  …
  Celý článek
Mo­ji mi­lí deváťá­ci, v příl­o­ze nalezne­te učivo "Funk­cí" k pro­cvi­čení na pí­semnou prá­ci, kte­rá vás če­ká ten­to tý­d­en ve čtvr­tek. Vy­pra­covaná cvi­čení mi můž­e­te no­sit ke kon­t­ro­le nejpoz­dění do stře­dy…
  Celý článek