ZŠ Pardubice - Studánka - Charakteristika školy

Charakteristika školy

   Základní škola Pardubice - Studánka je umístěna v krásném parkovém areálu se sportovními hřišti. Škola má kromě 25 kmenových tříd v jednotlivých pavilonech i 13 speciálně vybavených odborných učeben. Mezi nimi např. zeměpisu, přírodopisu, chemie, informatiky, dílen, fyziky, atd. Poloha a vybavení školy umožňuje podporovat rozvoj dětí v mnoha oblastech.

   Tělocvična s gymnastickým sálem a posilovnou, hala i venkovní sportoviště poskytují perfektní zázemí pro sportovní vyžití. Také se zde konají kroužky florbalu a minikopané. Na venkovních sportovištích lze také nalézt dva ping-pongové stoly pro zkrácení velkých přestávek.

   Ve škole jsou i dvě moderně vybavené učebny informatiky. Žáci mají možnost využívat je i mimo vyučování k práci s Internetem. Děti z 1. stupně se zde seznamují se základy práce s počítačem a Internetem. Škola také nabízí dva kroužky - Programování a Tvorbu www stránek.

   Areál školy umožňuje realizaci ekologické výchovy, žáci sami pečují o zeleň v areálu a podílejí se na výzdobě a výsadbě. Lze zde nalézt i vzácné stromy, zejména Katalpu, jejíchž jméno převzal školní časopis, v němž se můžete dočíst o dění ve škole i o tom, co děti zajímá, a Katalpu má škola i ve svém logu.

   Výtvarně nadané děti navštěvují keramické kroužky a kroužky výtvarné tvorby. Děti navštěvující tento kroužek také vyzdobily chodby jednotlivých pavilonů svými kresbami. Ve škole je i knihovna, která je otevřena každý den a každoročně se rozrůstá o 250-300 knih. Ve škole je i prodej svačinek. Děti si tedy mohou o přestávkách koupit nějakou tu svačinku a je zde možné zakoupit i školní dotované mléko.

   Žáci se také účastní škol v přírodě, školních výletů, exkurzí, návštěv kulturních akcí, lyžařského i plaveckého výcviku. Škola ale nezapomíná ani na děti s vývojovými poruchami učení - jejich hodiny probíhají v učebně náprav těchto poruch, při výuce je využíván počítač se speciálními výukovými programy.