ZŠ Pardubice - Studánka - Dokumenty

Dokumenty

Zde naleznete důležité dokumenty ke stažení.

Formuláře

Vážení rodiče, před přijetím dítěte do školy i během docházky Vašeho dítěte do naší školy se Vám mohou hodit formuláře, které si můžete vytisknout a v případě potřeby vyplnit a odevzdat.

Formuláře číslo 1-3 odevzdejte prosím ředitelství školy, čísla 4-8 nejlépe třídnímu učiteli, který zařídí vše dále potřebné k vyřízení Vaší žádosti.
# DOC PDF Formulář
1. Přestup z jiné školy
2. Žádost o uvolnění žáka z vyučování (delší jak 3 dny)
3. Žádost o slovní hodnocení žáka
4. V případě souhlasu s osobní asistencí žákovi
5. V případě žádosti o vzdělávání žáka podle individuálního plánu
6. Žádost o uvolnění z vyučování některého předmětu

Školní a klasifikační řád

Plné znění školního řádu (leden 2018) Plné znění školního řádu (leden 2018)
333.24 KiB

Na 2. stupni je chování žáků vyhodnocováno na konci každého měsíce dle těchto kritérií:

Příprava na hodinu
Zapomínání
Žákovská knížka
Pozdní příchody
Nekázeň v hodině
Nekázeň o přestávce
max. 9
max. 9
max. 2
max. 2
max. 4
max. 4
Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků
290.03 KiB
Další informace o hodnocení žáků školy naleznete ve  Školním vzdělávacím programu školy, v kapitole hodnocení žáků a autoevaluace školy.
Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny
285.6 KiB

Roční plány

ICT plán

ICT plán školy 2019-2021 ICT plán školy 2019-2021
362.14 KiB

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pro­gram EVVO 2019/2020 Pro­gram EVVO 2019/2020
566.08 KiB

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem školy, je součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Studánecká cesta, je východiskem pro Preventivní program školy.

Cíle, zaměření, metody a prostředky prevence jsou vymezeny ve Školní preventivní strategii, součásti souboru základních dokumentů ZŠ Studánka, které se týkají výchovně vzdělávacího procesu.

Školní pre­ven­tivní stra­tegie Školní pre­ven­tivní stra­tegie
526.25 KiB

Na základě Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28.

    Přílohy Preventivního programu školy
1. Krizový plán 2019/2020
2. Školní program proti šikanování 2019/2020
3. Šikana zaměřená na učitele - krizový plán 2019/2020
    Doporučené postupy škol a školských zařízení při výskytu rizikových forem chování dle Metodického doporučení k primární prevenci (MŠMT)
1. Návykové látky
2. Doprava
3. Poruchy příjmu potravy
4. Alkohol
5. Syndrom týraného dítětě
6. Šikana
7. Kyberšikana
8. Homofobie
9. Extremismus
10. Vandalismus
11. Záškoláctví
12. Krádeže
13. Tabák
14. Násilí
15. Netolismus
16. Sebepoškozování
17. Nová náboženská hnutí
18. Rizikové sexuální chování
19. Subkultury
20. Domácí násilí
21. Hazardní hraní
22. Prevence rizikového chování u žáků s PAS
Metodický pokyn MŠMT k prevenci šikany 2016 Metodický pokyn MŠMT k prevenci šikany 2016
640.55 KiB

Výroční zprávy

Výroční zpráva
Výr­oční zpráva 2018-2019 Výr­oční zpráva 2018-2019 Stáhnout