ZŠ Pardubice - Studánka - Profil - Mgr. Jaroslava Oplatková

Mgr. Jaroslava Oplatková

 Hlavní kontakt: jaroslavaoplatkovazs-studankacz
 jaroslavaoplatkovazs-studankacz

Ten­to tý­d­en se dě­ti v 1.A pro­měni­ly v in­di­án­ský kmen a pěkně si in­di­án­skou výu­ku užívaly. Vy­ro­bi­ly si nezbytnou výbavu kaž­d­ého In­di­á­na - če­lenku, na­u­či­ly se in­di­án­ský pokřik, in­di­án­skou říkanku a…
  Celý článek
Že má na­še ško­la ši­kovné dě­ti, je vše­o­becně zná­mo. A tak js­me se ten­tokrát vy­pravi­li na balet. Ne­mu­se­li js­me za ním dale­ko. Sta­či­lo ve­jít do "zr­cadlového sálu"  v 1. pat­ře na­ší těl­o­cvič­ny a už js­me…
  Celý článek