ZŠ Pardubice - Studánka - Na kopečku v naší škole je pěkná legrace!

Na kopečku v naší škole je pěkná legrace!

9. ledna 2009, 21:52 Mgr. Jaroslava Oplatková

Dě­ti ze Stu­dánky ma­jí štěs­tí, že pří­mo před ok­ny školních pavi­lo­nů ma­jí kopec, na kte­rém se báj­ečně bo­buje. A tak je jasné, že ho­di­ny těl­o­cviku ve všech tří­dách na 1. stupni v těch­to dnech  vypa­da­jí ­téměř stejně. Dě­tem přej­me, aby jim sníh vydržel co nej­déle! 

Mgr. Jaroslava Oplatková