ZŠ Pardubice - Studánka - Informace − Dokumenty

Informace − Dokumenty

Informace − Dokumenty

Vážení ro­di­če, před při­je­tím dí­t­ě­te do ško­ly i běh­em do­cház­ky vaše­ho dí­t­ě­te do na­ší ško­ly se vám mo­hou ho­dit for­muláře, kte­ré si můž­e­te vy­tisknout a v přípa­dě potře­by vy­plnit a ode­vz­dat. For­muláře…
  Celý článek