ZŠ Pardubice - Studánka - Profil - Mgr. Ivana Nejedlá

Mgr. Ivana Nejedlá

 Hlavní kontakt: ivananejedlazs-studankacz
 ivananejedlazs-studankacz

Akce školy

Výlet 8.A

Akce školy | Mgr. Ivana Nejedlá 14. června 2019, 19:53
Poslední týden v květnu vyrazila třída 8.A  na třídenní školní výlet. Tentokrát naším cílem byly Škrdlovice u Velkého Dářka. Tři společně strávené dny jsme si užili. Zhlédli jsme v blízkém…
  Celý článek
Stejně ja­ko kaž­dý rok i le­tos žá­ci na­ší ško­ly za­­­sed­­li s mno­ha svý­mi vrs­tevníky z ­dalších ze­mí Ev­ropy i jiných zemí světa k ře­šení za­­­dání ma­­te­­ma­­tické sou­­těže Klokan.…
  Celý článek
Den Země 2015 je za námi. Velké díky: Páťákům a šesťákům za přípravu stánku s ekologickou tématikou pro mladší spolužáky Sedmákům za přípravu ekologických  programů  pro mladší spolužáky a…
  Celý článek
Mi­lí žá­ci a všichni za­městnan­ci ško­ly. Další školní rok  -  rok 2013/2014 -  je za ná­mi. Pře­j­e­me všem žákům hez­ké prázdni­ny, za­městnan­cům příj­emně pro­ži­tou dovo­lenou a v září…
  Celý článek
Milí žáci a žákyně, paní učitelky a učitelé, paní vychovatelky, pedagogické asistentky i všichni další zaměstnanci školy, rodiče žáků školy, přejeme Vám krásné prožití Vánoc a mnoho štěstí, zdraví…
  Celý článek
Informace

Přání

Informace | Mgr. Ivana Nejedlá 22. prosince 2011, 12:00
Vážení rodiče, milí žáci, zaměstnanci školy Dovolte mi popřát Vám všem  krásné Vánoce strávené v rodinném klidu a pohodě a v novém roce 2012 vše, co si přejete. Rodičům žáků školy děkuji za…
  Celý článek
Informace

Poděkování

Informace | Mgr. Ivana Nejedlá 20. prosince 2011, 12:45
Vážení rodiče žáků školy Na třídní schůzce 6. června 2011 jsme vám předali dopis od maminky  Anetky, žákyně naší školy,  s prosbou o příspěvek na kochleární implantát pro Anetku. S radostí vám…
  Celý článek
28. listopadu proběhla další tradiční akce naší školy - Adventní sobota. Doufáme, že všem návštěvníkům, kterých tento rok přišlo opravdu hodně, se akce líbila. Poděkování patří všem paní učitelka,…
  Celý článek
Bystrý úsudek, pohotovost, strategické myšlení, rozhodnost a schopnost komunikace. V tom všem se žáci 3. a  4. tříd každou středu zdokonalují v kroužku stolních a společenských her. V září jsme…
  Celý článek
Obrovského úspěchu dosáhli letos chlapci ze 4. a 5. tříd, kteří reprezentovali naši školu ve 12. ročníku největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol. V okresním finále porazili všechny…
  Celý článek