ZŠ Pardubice - Studánka - Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program

Studánecká cesta

ŠVP ke stažení

 1. Identifikační údaje
 2. Charakteristika školy
 3. Charakteristika ŠVP
 4. Učební plán
 5. Učební osnovy
  1. Učební osnovy pro 1. stupeň
   1. Jazyk a jazyková komunikace
   2. Matematika a její aplikace
   3. Informační a komunikační technologie
   4. Člověk a jeho svět
   5. Umění a kultura
   6. Člověk a zdraví
   7. Člověk a svět práce
   8. Volitené a nepovinné předměty
  2. Učební osnovy pro 2. stupeň
   1. Jazyk a jazyková komunikace
   2. Matematika a její aplikace
   3. Informační a komunikační technologie
   4. Člověk a příroda
   5. Člověk a společnost
   6. Člověk a kultura
   7. Clověk a zdraví
   8. Človek a svět práce
   9. Volitelné a nepovinné předmety
 6. Hodnocení žáků a  autoevaluace školy
  1. Hodnocení žáků
  2. Autoevaluace školy
 7. Přílohy

Celý školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu. Ten si můžete prohlédnout zde.

kol. učitelů ZŠ Studánka