ZŠ Pardubice - Studánka - Školní jídelna

Školní jídelna

Školní jídelna

Co bude dnes k obědu? Prohlédněte si jídelníček.

INFORMACE O STRAVOVÁNÍ 2018/2019

Školní jídelna | Zora Petrásková 30. srpna 2018, 08:28
INFOR­MA­CE O STRAVOVÁNÍ 2018/2019 Plat­by: první plat­ba do 20.8.2018, po­slední plat­ba 20.5.2019 č.ú.: 10006-42534561/0100 Ko­merční banka Par­du­bi­ce va­ri­a­bilní sym­bol: rodné čís­lo dí­t­ě­te (do…
  Celý článek