ZŠ Pardubice - Studánka - Profil - Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy

 Hlavní kontakt: filippatleviczs-studankacz
 filippatleviczs-studankacz

Kontakty

E-mailové adresy
  adresa: filippatleviczs-studankacz
Telefony a faxy
  telefon: 466654313, 603203593

Akce školy Akce školy Pro rodiče Soutěže Soutěže Pro rodiče Školská rada Rada dětí Školská rada Akce školy Soutěže Akce školy Školní jídelna Akce školy Pro rodiče Akce školy Školní jídelna Školská rada Rada dětí Poradenské služby Kroužky Akce školy Akce školy Akce školy Informace Akce školy Soutěže Soutěže Informace Akce školy Informace Akce školy Akce školy Akce školy Informace Akce školy Kroužky Akce školy Akce školy Akce školy Akce školy Akce školy Akce školy Informace Informace Akce školy Soutěže Akce školy Poradenské služby Školská rada Rada dětí Poradenské služby Pro rodiče Kroužky Kroužky Akce školy Pro rodiče Pro rodiče Pro rodiče Informace Informace Akce školy Informace Akce školy Soutěže Akce školy Akce školy Soutěže Soutěže Akce školy Soutěže Soutěže Akce školy Soutěže Akce školy Akce školy Akce školy Akce školy Akce školy Akce školy Práce pro žáky Soutěže Práce pro žáky Soutěže Soutěže Soutěže Akce školy Informace Soutěže Soutěže Soutěže Soutěže Pro rodiče Práce pro žáky 2. stupeň Akce školy Akce školy Akce školy Práce pro žáky Akce školy 2. stupeň Práce pro žáky Akce školy Akce školy Akce školy 2. stupeň Školní projekty Soutěže Soutěže Soutěže Soutěže Soutěže Soutěže Akce školy Soutěže Soutěže Akce školy Soutěže Soutěže Informace Soutěže Soutěže Soutěže Akce školy Soutěže Soutěže Soutěže Akce školy Soutěže Soutěže Soutěže Soutěže
4.5. 2012 se usku­tečni­la na na­ší ško­le kva­lifika­ce o po­stup na mi­s­trov­ství repub­liky v bes­ket­bale 6. a 7. tříd. Le­tos po­prvé se do té­to fáze sou­těže, kro­mě chlap­ců, pro­bo­jovalo i družstvo dívek na­ší…
  Celý článek
Soutěže Soutěže Soutěže Soutěže Akce školy Akce školy Soutěže Akce školy Soutěže 2. stupeň Akce školy Soutěže Soutěže Soutěže Akce školy Soutěže Soutěže Soutěže Soutěže Soutěže Soutěže Soutěže Soutěže Soutěže Soutěže Soutěže Soutěže Akce školy Soutěže Soutěže Práce pro žáky Soutěže