ZŠ Pardubice - Studánka - Barevný den ve školní družině

Barevný den ve školní družině

28. září 2009, 17:57 Milena Knollová, vedoucí ŠD

Již tra­dičně školní druži­na přivít­a­la při­cháze­jí­cí podzim ce­lo­druži­novou ak­cí  BA­REVNÝ  PODZIM.  V pá­tek 25. září se sešlo všech šest od­děl­ení ŠD na školním hřiš­ti. Aby se nám lépe sou­tě­ž­i­lo, kaž­dé od­děl­ení   mělo svou barvu.  

Milena Misařová, vedoucí ŠD