ZŠ Pardubice - Studánka - Vánoční diskotéka

Vánoční diskotéka

13. prosince 2009, 17:33 Milena Knollová, vedoucí ŠD

Blíží se nejkrás­nější svátky roku, kte­ré si druži­nové dě­ti při­blí­ži­ly vánoční disko­tékou.

V pá­tek 11. pro­sin­ce se všech šest od­děl­ení školní druži­ny sešlo v ­těl­o­cvičně, kde se ro­zezně­la oprav­dová disko­téka. A jak se dě­ti bavi­ly, tan­či­ly, sou­tě­ž­i­ly se po­dívej­te…

Milena Misařová, vedoucí ŠD