ZŠ Pardubice - Studánka - Kdo si hraje, nezlobí

Kdo si hraje, nezlobí

5. prosince 2010, 20:31 Milena Knollová, vedoucí ŠD

Kdo si hraje, nezlo­bí,
to do­spěl­ák kaž­dý ví.
Dnes ak­tivi­ty růz­né jsou,
dě­ti si z nich vy­be­rou.

V druži­ně se nenu­dí­me,
všichni rá­di sou­těž­í­me,
tvo­řit s legem dob­ře zná­me,
flor­bal za­se ovlá­d­á­me,
s po­čít­a­čem dost zvlá­d­á­me,
a ši­kovné ru­ce má­me.

 

Milena Misařová, vedoucí ŠD