ZŠ Pardubice - Studánka - Únor ve školní družině

Únor ve školní družině

27. února 2011, 12:19 Milena Knollová, vedoucí ŠD

V druži­ně js­me v úno­ru,
bavi­li se po­spo­lu.
Výtvarnou sou­těž js­me po­sla­li
a příb­ěh k ­to­mu na­psa­li.

Ka­raoke baví nás,
pro od­váž­liv­ce při­šel čas.
Ji­ní za­se v ­sou­těži,
zazpíva­li si v ­Do­re­mi.

Karne­val též če­kal nás,
v mas­ce při­šel kaž­dý z vás.
Tan­či­lo se s koš­tě­tem,
my tu nu­du vy­me­tem!

Milena Misařová, vedoucí ŠD