ZŠ Pardubice - Studánka - Den dětí ve ŠD

Den dětí ve ŠD

29. května 2011, 18:49 Milena Knollová, vedoucí ŠD

Den dětí byl v naší družině,
všem oslavencům se líbil, jak by ne.

V indiánském oblečení přišli jsme,
na koloběžkách do školy přijeli jsme.

Hod oštěpem čekal na každého z nás,
i na rýžování zlata přišel čas.

Při skákání v pytlích se soutěžilo
a sluníčko nad námi krásně svítilo.

Závodit jsme mohli v Koloběžkiádě,
dráhu na čas projet: „Kdopak vyhraje?“

Aka – Kuka, to byl pozdrav náš,
ještě sladkost a navíc už nezbyl čas.

Milena Misařová, vedoucí ŠD