ZŠ Pardubice - Studánka - Den dětí ve ŠD

Den dětí ve ŠD

29. května 2011, 18:49 Milena Knollová, vedoucí ŠD

Den dětí byl v na­ší druži­ně,
všem osla­ven­cům se lí­b­il, jak by ne.

V in­di­án­ském ob­le­čení přiš­li js­me,
na ko­loběž­kách do ško­ly při­je­li js­me.

Hod oštěpem če­kal na kaž­d­ého z nás,
i na rýžování zla­ta při­šel čas.

Při skákání v pyt­lích se sou­tě­ž­i­lo
a slu­níčko nad ná­mi krás­ně sví­t­i­lo.

Závo­dit js­me moh­li v Ko­loběžki­á­dě,
dráhu na čas pro­jet: „Kdo­pak vy­hraje?“

Aka – Ku­ka, to byl pozdrav náš,
ješ­tě sladkost a navíc už nezbyl čas.

Milena Misařová, vedoucí ŠD