ZŠ Pardubice - Studánka - Kdo si hraje, nezlobí

Kdo si hraje, nezlobí

27. listopadu 2011, 18:34 Milena Knollová, vedoucí ŠD

 A byl tu pá­tek 25.11. a s ním tra­diční ce­lo­druži­nová ak­ce: Kdo si hraje, nezlo­bí !
 V ten­to den si dě­ti moh­ly vy­brat, jak svůj čas ch­tě­jí vy­u­žít.
 A že bylo z če­ho vy­bír­at ... !

 Po­dě­kování za po­moc žákům a žá­kyním z tří­dy 9. B: G. Král­ov­cová, B. Svě­dí­ková, M.  Nová­ková, J. Buhr, K. Kras.

 

Milena Misařová, vedoucí ŠD