ZŠ Pardubice - Studánka - Koloběžkiáda

Koloběžkiáda

28. dubna 2013, 14:29 Milena Knollová, vedoucí ŠD

 Druži­nové dě­ti se na Ko­loběžki­á­du těš­i­ly
a již  ráno na ko­loběž­kách do ško­ly při­je­ly.
Trať s pře­káž­ka­mi na kaž­d­ého če­ka­la,
ale děc­ka ­se do cíle bez pá­dů do­sta­la.

Milena Misařová, vedoucí ŠD