ZŠ Pardubice - Studánka - Předvánoční čas ve ŠD

Předvánoční čas ve ŠD

18. prosince 2013, 09:42 Milena Knollová, vedoucí ŠD

Je tu před­vánoční čas, kdy všech­ny dě­ti se ne­doč­kavě těší na Štěd­rý den.
A my si ve školní druži­ně užívá­me…
Pro­jekt „ Vánoční tvo­ření“ nás pro­vází po ce­lý mě­síc pro­si­nec.
Do školní druži­ny za ná­mi při­jel kou­zelník Wal­di­ni, cirkus Be­rou­sek
a těl­o­cvičnou se ro­zezně­la Před­vánoční disko­téka.
A já Vám všem za ŠD pře­ji krás­né, po­ho­dové Váno­ce a v novém ro­ce
jen samé slunné dny.
 

Milena Misařová, vedoucí ŠD