ZŠ Pardubice - Studánka - Barevný den ve školní družině

Barevný den ve školní družině

21. září 2014, 17:35 Milena Knollová, vedoucí ŠD

Všech­na od­děl­ení ŠD se těš­i­la na pá­tek 19. září, kdy začne­me vít­at při­cháze­jí­cí podzim.
Je již něko­likale­tou tra­di­cí sou­těž­ivé odpo­ledný " Ba­revný den."
Po­ča­sí nám přálo, jen ča­su na všech­ny sou­těže bylo málo...

Milena Misařová, vedoucí ŠD