ZŠ Pardubice - Studánka - Den odevřených dveří -SPŠE Pardubice a Střední škola Sion High School

Den odevřených dveří -SPŠE Pardubice a Střední škola Sion High School

V při­ložených sou­bo­rech nalezne­te pozvánky na Den otevřených dve­ří na Střední prům­ys­lové ško­le elek­tro­technické v Par­du­bi­cích a Střední ško­le Si­on High Scho­ol Hra­dec Král­ové.

den-otvrenych-dve­ri-sp­se

stredni-sko­la-si­on-high-scho­ol

Mgr. Iva Papežová