ZŠ Pardubice - Studánka - Školení ekotýmu na semináři Dobré praxe od programu Ekoškola

Školení ekotýmu na semináři Dobré praxe od programu Ekoškola

29. října 2014, 13:33 Mgr. Pavlína Marková

   Dne 23. října se vypravily žákyně Kateřina Křivková a Pavlína Moravcová z 8.C jako zástupkyně školního ekotýmu  na přínosné školení o rozvoji ekotýmu na školách.  Školení probíhalo v prostorách Základní školy Švermova ve Žďáru nad Sázavou, kde jsme se mohli ve ekoaktivitách velmi inspirovat.  V rámci semináře se řešily největší problémy a otázky ekotýmu metodou kritického myšlení, spoustu záležitostí jsme nasdíleli s ostatními zástupci a žáky ekoškol.  Nově získané myšlenky se budeme snažit, co nejdříve realizovat v naší škole.

Děkuji oběma žákyním za zapojení  a prezentaci ekotýmu naší školy.

Mgr. Pavlína Marková